Abysse Jurassic Park – T-Rex Mug (320ml) (ABYMUG847)